Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso grauíto: INICIACIÓN Á SOLDADURA CON ELECTRODO PARA O SECTOR MARÍTIMO en Pontevedra

Datos del curso:

Fecha inicio: 01/07/2021

Contacto: 886151093

CÓD. CURSO:2021/002351-01

CÓD. ESPECIALIDAD:78018

TIPO DE FORMACIÓN:MEP

TIPO:Curso que admite: Desempregados | Ocupados conta allea

OBSERVACIONES:Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:01/07/2021

MODALIDAD:Presencial

HORARIO:8:30 a 14:30 h

CENTRO DE FORMACIÓN:XUNTA DE GALICIA

LUGAR IMPARTICIÓN:RÚA PAZOS FONTENLA, N¿ 10

TELÉFONO:886151093

EMAIL:nautica.bueu@xunta.es

CONCELLO:BUEU

PROGRAMA:XXMAPX2111